6 WAYS TO MAKE YOUR CUT FLOWERS LAST LONGER

1. Snitta alltid stjälken / Always trim the stems

Du måste alltid snitta alla stjälkar innan du sätter blommorna i vatten. Det räcker inte att floristen gjorde det i butiken för det tar bara två minuter för snitten att torka så att blomman inte kan suga upp vattnet längre. Snitta alltid med en vass kniv, klipp eller bryt aldrig av blommor för det försämrar deras förmåga att suga upp vattnet. Har en blomma i buketten hamnat snett och inte fått vatten så att den nickat så fungerar det ofta att ge den ett nytt snitt och sätta ner den i vattnet så reser den sig igen.

You must always trim all the stems before putting the flowers in water. It is not enough that the florist did it in the store because it only takes two minutes for the cuts to dry so that the flower can’t drink the water. Always trim with a sharp knife, never cut with scissors or break of flowers for that impairs their ability to drink water. Has a flower in the bouquet been too high up so that it didn’t get any water? It often works to give it a fresh cut and put it into the water again.

2. Använd näring för snittblommor / Use cut flower food

Använd alltid den lilla påsen med näring som du får med snittblommorna och blanda ut i vattnet innan du sätter i buketten. Till Tulpaner finns det en speciell näring som är bäst för dem, fråga efter den i blomsterbutiken när du handlar. Vi skickar alltid med den gratis på Blomsterriket!

Always use the little bag with the nutrition that you get with the cut flowers and mix into the water before you put in the bouquet. For Tulips there is a special nutrition that is best for them, ask for it in the flower shop when you buy Tulips. We always give it to our customers for free!

3. Ta bort alla blad längst ner på stjälken / Remove all all the leaves at the bottom of the stem

Det får aldrig vara några blad i vattnet så ta bort alla blad från stjälkarna som riskerar att hamna under vattenytan. Hamnar det blad i vattnet så blir det grumligt, illaluktande och fullt med bakterier som försämrar hållbarheten på blommorna.

There should never be any leaves in the water, remove all the leaves from the stems that risk getting under the water. If there are leaves in the water it becomes muddy, smelly and full of bacteria that makes the life of the flowers shorter.

4. Alltid ren vas och rent vatten / Make sure the vase and water is clean

Diska alltid ur vasen ordentligt innan du ska använda den och var mycket noga med att det inte är något diskmedel kvar i den när du är klar. Använd också alltid färskt vatten, ta aldrig vatten från en annan vas eller liknande. I smutsiga vaser och gammalt vatten är det massa bakterier som förkortar livslängden på snittblomman. Det är också bra att byta vatten ofta!

Always wash out a vase thoroughly before you use it and make sure that there is no detergent left in it when you are done. Also always use fresh water, never take water from another vase or similar. In dirty vases and old water there is a lot of bacteria that shorten the life of the cut flower.

5. Snittblommor gillar kyla / Cutflowers like it cold

Snittblommor gillar kyla och står sig mycket längre lite svalare. Undvik att ställa buketten ovanför ett element eller i direkt solljus. Har du möjlighet att ställa in buketten i kylen, en kall källare eller kanske utomhus (endast på sommaren) under natten så kommer det också göra så att de håller längre. I butiken kör vi alltid in alla våra snittblommor och lökväxter i kylen under natten. Kyla gäller även för vattnet, använd alltid kallt vatten oavsett vad du har hört och vad folk envisas med om varmt vatten till rosor osv. Varmt vatten ur kranen innehåller bakterier som skadar blomman så antingen kan du koka vattnet så att bakterierna försvinner eller så använder du kallt vatten. Jag har gjort test på rosor flera gånger och satt en i varmt vatten och en i kallt, den i kallt vatten håller alltid längre!

Cut flowers like is cold and live much longer if there in a cooler room. Avoid placing the bouquet over a radiator or in direct sunlight. Are you able to put the bouquet in the fridge, a cold cellar or perhaps outdoors (summer only) during the night it will make them last much longer. In the store we always put all our cut flowers and bulbs in the fridge overnight. Cooling is also true for the water, always use cold water no matter what you’ve heard and what people insist on warm water to roses etc.. Hot water from the tap contains bacteria that harm the flower so either you can boil water so that the bacteria disappear, or use cold water. I’ve done tests on roses several times and sat one in a hot water and one cold, the one in cold water always lasts longer!

6. Glöm inte att kolla vattennivån / Don’t forget to check the water level

Många snittblommor, t ex. Tulpaner och Liljor, dricker väldigt mycket vatten så var alltid noga med att kolla att det finns ordentligt med vatten i vasen, speciellt om du har en som inte är genomskinlig. Till just tulpaner och liljor fyller jag alltid på nästan varje dag!

Many cut flowers, for example. Tulips and lilies drink much water so be sure to check that there is always enough water in the vase, especially if you have one that is not transparent. When I have tulips and lilies at home I always fill the vase with more water every day!

Gillar

Kommentarer

Anna
,
Bra tips!! 😊
jenny
,
åh jätte roligt inlägg! och bra att veta! gärna mer tips-inlägg 😃
Elinor
,
Åh, tack för intressant inlägg! Där lärde jag mig massor! 😊
Enna,
Fanny Staaf
,
Vad roligt att du tycker det 😃
Fanny Staaf
,
Vad kul att höra 😃
Fanny Staaf
,
Åh härligt att höra att det var uppskattat 😃
Fanny Staaf
,
Vad roligt att du tycker det 😃
Fanny Staaf
,
Vad roligt att det uppskattas 😃