DIY: GIFT BOW

Alla som känner mig vet att jag älskar att slå in fina paket. Jag vill alltid ha de absolut finaste papprerna och slår nästan bara in med fina sidenband istället för presentsnöre. Det är så himla mycket roligare att ge bort ett paket som verkligen är fint och som man har jobbat lite med! I julas såg jag att man kunde köpa färdiga, stora rosetter som man kunde sätta på paket för sextio (!!!) kronor, så jag kände mig helt enkelt skyldig att visa er hur lätt det är att göra en egen! Allt man behöver är ett fint band och en sax.

Anyone who knows me knows I love to wrap presents. I always use the most beautiful papers and satin ribbon instead of gift string. There's so much more fun to give away a present that really is beautiful and that you put some work into! Last Christmas I saw that you could buy ready-made, large bows that you could put on a package for sixty (!) Crowns, so I felt simply obliged to show you how easy it is to make your own! All you need is a nice ribbon and scissors.

1. Linda bandet 15 varv runt dina fingrar.

1. Wrap the band 15 times around your fingers.

2. Klipp av hörnen, var noga med att inte klippa helt igenom så att bandet går av.

2. Cut off the corners, be careful not to cut completely through so that the band breaks.

3. Flytta så att de urklippta hörnen ligger mot varandra så att bandet får en "midja" och knyt ihop med ett band.

3. Move so that the clipped corners are facing each other so that the band gets a "waist" and tie with a ribbon.

4. Ta den innersta öglan och dra den rakt ut åt höger och sedan mot dig, gör sedan samma sak med nästa och fortsätt så, inifrån och ut. Vänd sedan på rosetten och gör samma sak så att öglorna hamnar på båda sidorna. Klart!

4. Take the inner loop and pull it straight out to the right and then towards you, then do the same with the next one and keep it up, inside and out. Then turn on the bow and do the same on the other side so that the loops ports on both sides. Done!

Gillar

Kommentarer

Maja,
Liz,
great diy! doing a giveaway on my blog! http://hashtagliz.com/2014/04/01/knotee-giveaway/
hashtagliz.com