SHORT TUTORIAL: MESSY HAIRDO

1. Tupera hela överhåret ordentligt.

1. Backcomb the hair thoroughly.

2. Ta överhåret från den sidan du inte har luggen åt, skruva det bakåt och fäst med hårnålar.

2. Take the upper part of the hair from the left side and screw it back and secure with bobby pins.

3. Ta överhåret från sidan med luggen och gör samma sak fast fäst över där du fäste innan så att de korsas.

3. Take the upper hair from the right side and do the same screw but secure it over the first one so that they cross.

4. Ta sedan underhåret från den sidan du inte har luggen på, skruva det upp och fäst under håret från de tidigare snurrorna.

4. Then take the hair that is left from the left side, screw it up and secure it under the hair from the first two parts.

5. Klart!

5. Done!

Gillar

Kommentarer